Konflikt w klasie - materiały


W lutym, w ramach komponentu Nauczyciel/ka I klasa odbył się pierwszy webinar skierowany (nie tylko) do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. 

Temat Konflikt w klasie, jak towarzyszyć uczniom poprzez minimediacje wzbudził duże zainteresowanie i tym samym okazał się bardzo ważny i potrzebny.Jego celem było przyjrzenie się konfliktom w szkole oraz praca nad tym, jak je rozwiązywać w oparciu o zasadę wygrany-wygrany, z uwzględnieniem potrzeb stron konfliktu z jednoczesnym poszukiwaniem rozwiązań sprzyjającym dialogowi i szacunkowi. 

Poczas spotkania online odpowiedzieliśmy wspólnie na pytania:

 

  1. Jak zwyczajowo postrzegamy konflikt w klasie i jaki ma to na niego wpływ?

  2. Dlaczego trudno porozumieć się uczniom?

  3. Jak możemy towarzyszyć uczniom w konflikcie?

  4. Jak szukać rozwiązań, które służyć będą wszystkim? 

 

Prowadząca, pani Paulina Orbitowska- Fernandez - trenerka komunikacji empatycznej, wg NVC Marshalla Rosenberga pokazała nam praktyczne

narzędzie, które daje poczucie sprawczości w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi.  Wykorzystanie przykładów z życia szkoły, oraz wymiana doświadczeń z uczestnikami wzbogaciły spotkanie online.

 

Zachęcamy do dzielenia się materiałami dostępnymi na dole strony i na kanale Youtube:

 

Nagranie webinaru Konflikt w klasie, jak towarzyszyć uczniom poprzez minimediacje 

Lista uczuć i potrzeb.pdf

Prezentacja Konflikt w klasie.pdf