Mini zadania edukacyjne


W zakładce materiały edukacyjne dodane zostały nowe treści uwzględniające różne pola aktywności i uczenia się:  Uczymy się, Odkrywamy, Współpracujemy, Oceniamy wspierająco, Gramy i Śpiewamy, Odpoczywamy, Rozmawiamy ze sobą, Bawimy się, Dbamy o siebie, klasę i szkołę, Ruszamy się, Liczymy, Robimy coś własnymi rękami, Korzystamy z komputera i internetu. 

 

Już niebawem znajdzie się tam także obszar: Czytamy, a w nim ciekawe pomysły na aktywności wokół literatury dziecięcej. Zachęcamy do śledzenia i korzystania z materiałów.

 

Poniżej do pobrania w pdf mini zadanie edukacyjne pn Nasza klasa to jedna drużyna, zaproponowane przez Wiesławę Mitulską dotyczące obszarów matemetycznych, oraz budowania relacji w klasie.

 

Jego celem jest: 

• Nauczenie się przedstawiania liczby uczniów swojej klasy różnymi sposobami z wykorzystaniem symboli matematycznych.
• Pokazanie kolegom i koleżankom ze swojej klasy, że są dla ucznia ważni i o nich myśli.

 

Zostało wykorzystane w klasie I podczas obecnej sytuacji edukacji zdalnej. Inne propozycje autorki zadania można znaleźć na jej stronie Pomysłowa Szkoła Domowa