Nowe kursy w NAI dla nauczycieli/ek wczesnoszkolnych


Nauczycielska Akademia Internetowa NAI powiększyła się o dwa kursy dedykowane dla nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Nauczyciel/ka I klasa i Matematyka I klasa.

 

Nauczyciel/ka I klasa to składający się z sześciu modułów kurs internetowy podczas, którego pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce takie zagadnienia jak: organizacja procesu edukacyjnego, zarządzanie klasą, uczenie się dzieci, ocenianie wspierające, uczenie przez odkrywanie, współpraca z otoczeniem szkoły, a także w nowym module - nauczanie klas I-III w trybie edukacji zdalnej.

Najlepszą rekomendacją są opinie uczestników poprzednich edycji kursu, który odbywał się w latach ubiegłych w ramach programu Nauczyciel/ka I klasa:

 

Kurs pozwolił mi na wprowadzenie w klasie nowych form pracy, pozwolił mi przyjrzeć się jeszcze raz mojej pracy jako nauczyciela, zachęcił mnie do zastanowienia się nad tym, co jest ciekawe dla uczniów, a co ja im proponuję.

 

Jestem bardzo zadowolona z udziału w tym kursie, ponieważ dzięki niemu poszerzyłam swoją wiedzę na temat warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Miałam też możliwość „podpatrywania” warsztatu innych nauczycieli – bardzo ciekawe pomysły, metody pracy, sposoby integrowania zespołu klasowego itp.- to wszystko są cenne wskazówki do pracy z dziećmi. Myślę, że niektóre pomysły wcielę w życie w swojej klasie, inne zainspirowały mnie do dalszych poszukiwań, aby urozmaicać zajęcia lekcyjne. Niezwykle cenne były też dla mnie uwagi mojej mentorki, która wskazywała, co jest dobre w mojej pracy, co należy poprawić i jak dalej pracować.

 

Mocne strony kursu to przejrzysty układ, zadania „na miarę możliwości”, ciekawe materiały, możliwość współpracy z innymi nauczycielami, informacja zwrotna na temat wykonanego zadania, możliwość czytania sprawozdań innych osób w grupie.

 

Najbardziej odpowiadało mi to, że mogę „uczestniczyć” w kursie, gdy mam na to czas i chęci, nie muszę tracić czasu na dojazd. A druga mocna strona, to bardzo metodyczna i praktyczna tematyka modułów, ciekawe propozycje metod, ćwiczeń, rozwiązań. Następnego dnia można coś „zabrać” ze sobą do klasy. Z ciekawością czytałam też sprawozdania uczestników i wypowiedzi na forum, bo dawały mi możliwość zapoznania się z ciekawymi, dobrymi pomysłami, np. jak zachęcać dzieci do czytania.


Kurs internetowy Matematyka I klasa to sześć modułów poświęconych temu, jak w wartościowy edukacyjnie, twórczy i angażujący sposób kształtować rozumienie matematyki u uczniów klas I-III. 

Cele tego kursu to: rozwijanie umiejętności matematycznych i myślenia matematycznego u uczniów, zapoznanie z zasadami planowania i realizacji zajęć z obszaru edukacji matematycznej w duchu konstruktywizmu edukacyjnego oraz prezentacja prostych narzędzi (metod, zasobów i aktywności, także internetowych) wspierających edukację matematyczną w klasach I-III. 

Poza wiedzą teoretyczną nauczyciele otrzymają dużą porcję praktycznych ćwiczeń, które sprawdzą się w grupach o różnych poziomach umiejętności matematycznych. 

Uczestnicy poprzedniej edycji kursu, realizowanej przy współpracy z fundacją mBanku mają bardzo pozytywne doświadczenia. Kilka ich rekomendacji:

 

Kurs wskazał mi nowe możliwości do pracy z uczniem np. przykłady wykorzystania domina, czy kostek do gry. Szczególnie zaś moją uwagę przykuły „Rozmowy o liczbach”, które stanowią doskonałą okazję do tworzenia i prezentowania przez uczniów własnych strategii rozwiązań.

 

Doceniłam to, że warto po każdej aktywności, wykonać z dziećmi ewaluację. Odbyć “matematyczną dyskusję”, możne się z niej wiele dowiedzieć. To świetna informacja zwrotna od dzieci dla nauczyciela.

 

Każda z proponowanych inspiracji była wartościowa. Organizowała inną przestrzeń na lekcji, angażowała uczniów, aktywizowała ich. Dawała więc szanse na sukces matematyczny.

 

Kurs zainspirował mnie do zmiany metod pracy na zajęciach edukacji matematycznej. Uwierzyłam, że podręczniki i ćwiczenia do matematyki można zastąpić zupełnie innymi formami pracy.

 

Udział w kursie utwierdził mnie w tym, że konkret i manipulacja są bardzo ważnym elementem pracy z małymi dziećmi. Zachwyciła mnie "Rozmowa o liczbach" - już widzę, jakie to daje efekty.

 

Inny sposób nauczania nie tylko uczy, ale także pole do świetnej zabawy. Ponadto wszyscy uczniowie mają szansę nie czuć się gorsi, zobaczyć, że coś potrafią, udowodnić to samym sobie. Możliwość doświadczania matematyki jest bezcenna.

 

Nauka na obydwu kursach odbywa się pod opieką mentora - nauczyciela praktyka, który wspiera uczestników podczas pracy. Każdy moduł zakończony jest zadaniem praktycznym do przeprowadzenia w klasie, który można następnie omówić i podsumować z mentorem oraz wymieniać się doświadczeniami z grupą.

 

Kursy startują w październiku i kończą się na przełomie kwietnia - maja. Nowy moduł pojawia się co około trzy tygodnie, uwzględniając intensywny czas w roku szkolnym i przełom semestralny. 

Zapisy już ruszyły, ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do zapisania się już dziś. 

 

Formularz zgłoszeniowy