Powrót klas 1-3 do nauczania stacjonarnego


Klasy 1-3 szkół podstawowych 18 stycznia 2021 wracają do nauczania stacjonarnego. Dyrektorki i dyrektorzy oraz nauczycielki i nauczyciele wiążą z tym faktem różne nadzieje i obawy. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Małgorzatą Borowską-Leszczyszyn, dyrektorką Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, silnie związaną z programem "Szkoła ucząca się".

 

Co czujesz w związku z powrotem do szkoły?

Cieszę się, że w końcu dzieci pojawią się w szkole, bo było w niej smutno i pusto bez uczniów, ponadto będzie wreszcie możliwa kontynuacja wielu rozpoczętych projektów i wydarzeń edukacyjnych. Nauczyciele z radością przyjęli wiadomość o powrocie do szkoły – wiedzą, że dzieci bardzo potrzebują siebie i innych dorosłych w kontakcie osobistym, nie online. Dzieci tęsknią za szkołą i jej aktywnościami. Co więcej, rodzicom trudno jest zmotywować je do nauki, gdy lekcje odbywają się zdalnie w domu.

Boję się tylko o zdrowie nauczycieli – chciałabym, żeby nikt nie zachorował, bo będzie mi trudno zorganizować naukę stacjonarną (mam mały zespół). Martwię się o umiejętności uczniów – czy doświadczenia nauki zdalnej nie są zbyt małe, by pozwoliły na rozwijanie tych kompetencji, które są potrzebne dzieciom w dalszej edukacji i w życiu, np. umiejętność czytania, sprawność matematyczna. Zastanawiam się, jacy ci uczniowie wrócą, jakiego wsparcia będą potrzebowali.

 

Na co zwrócić największą uwagę w pierwszych dniach, kiedy uczennice i uczniowie znowu będą razem? 

Najważniejsze w mojej szkole będzie ponowne integrowanie klasy, budowanie bliskości i współpracy. Postawimy przede wszystkim na to, by uczniowie mogli nacieszyć się kontaktem z rówieśnikami, rozmawiać o tym, co ich teraz intryguje. Chcemy także podsumować pierwsze półrocze – przygotować się do rozmów o tym, co uczniowie potrafią, a nad czym powinni pracować. Wrócimy do naszych piątkowych warsztatów i zadań zintegrowanych. Równie ważna będzie kampania informacyjna na rzecz szczepienia, bo zdania dorosłych są na ten temat podzielone.

 

Jak przygotowana na powrót jest Wasza szkoła? 

Będziemy stosować się do powszechnie obowiązujących zasad, dezynfekować ręce przed wejściem do budynku szkoły i jak najczęściej je myć. Nie zrezygnujemy ze współpracy, działań w większych i mniejszych zespołach, dlatego, że ich brak uczyniłby uczenie się czymś nienaturalnym. Nie wprowadziłam nowych procedur – tworzymy niewielką społeczność, więc np. noszenie maseczek przez małe dzieci w przestrzeniach wspólnych nie wydaje mi się zasadne. Poza tym, część nauczycieli pracuje także w innych szkołach, czy przedszkolu, więc nie moglibyśmy dostosować się do niektórych zaleceń. Także dowóz uczniów do mojej szkoły jest łączony z dowozem dzieci przedszkolnych, co czyni bezcelowym izolowanie poszczególnych klas od siebie.

 

Czy wiesz, jak na powrót reagują uczniowie i rodzice?

Ci, z którymi rozmawiałam – a to spora część rodziców uczniów – są zadowoleni z powrotu dzieci do szkół. Są już zmęczeni łączeniem życia rodzinnego ze szkołą  w jednym miejscu i czasie. W moim otoczeniu nie spotkałam rodziców, którzy obawialiby się o zdrowie swoich dzieci – część rodzin od listopada do stycznia przeszła covid. Dzieci także bardzo się cieszą – głównie z możliwości wspólnej z rówieśnikami zabawy; czekają na zajęcia, które zdalnie nie były prowadzone, np. próby zespołu muzycznego, czy inne zajęcia pozalekcyjne. 

 

Małgorzata Borowska-Leszczyszyn - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, nauczycielka języka polskiego, entuzjastka oceniania kształtującego oraz uczenia się uczniów poprzez działanie, doświadczanie. W jej szkole stawia się przede wszystkim na aktywność uczniów (Aktywna Szkoła), na praktyczny wymiar uczenia się oraz rozwijanie kompetencji kluczowych. Nauczyciele odeszli od tradycyjnych lekcji na rzecz pracy metodą warsztatową i projektów w grupach mieszanych wiekowo. Nie stosują też ocen wyrażonych stopniami czy innymi znakami. Postępy uczniów monitorują rubriksem i informacją zwrotną. W CEO przez kilka lat pełniła funkcję opiekuna praktyki współpracy nauczycieli (obserwacja wybranych uczniów) i doświadczeniem z jej stosowania dzieliła się z nauczycielami szkół z całej Polski w ramach Klubu "Szkół uczących się". Jest autorką kilku artykułów na ten temat.

 

  Skorzystaj z naszej oferty warsztatów dla rad pedagogicznych!

  >>Jak reintegrować klasę po okresie izolacji? 

  Sprawdź i zamów!