Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą


Co wspólnego z matematyką ma krowa i szyszka – czyli jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby poznać aktywności matematyczne, sytuacje edukacyjne, elementy z podstawy programowej, które sprzyjają łączeniu edukacji matematycznej i edukacji przyrodniczej.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

Czas trwania szkolenia:

 4 godziny zegarowe

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Podczas warsztatu uczestnicy poznają kilka pomysłów możliwych do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela, sprzyjających odkrywaniu i łączeniu ze sobą świata przyrody i matematyki. Zdobędą umiejętność przeprowadzenia „math talk/number talk” (tzw. „rozmowy o liczbach”), poznają metodę pracy z zadaniami tekstowymi – „zadania w kawałkach”. Zastanowią się wspólnie czy istnieje coś takiego jak geometria natury i czy matematyka jest potrzebna podczas procesu uczenia o organizmach żywych.

 

Cele szkolenia:

Uczestniczka/uczestnik:

Pozna różne aktywności edukacyjne, które sprzyjają łączeniu edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą

 

Zakładane efekty szkolenia:

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • Pozna:

  formę rozgrzewki matematycznej, tj. number talks

  formę pracy zespołowej z zadaniami tekstowymi, tj. „zadania w kawałkach”

   
 • Dostrzega:

  wartość korelowania i integrowania edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą,

  sytuacje edukacyjne, realizowane tematy z zakresu edukacji przyrodniczej, które sprzyjają łączeniu jej z matematyką

   
 • Zaplanuje zastosowanie wybranych aktywności na swojej lekcji

 

Poruszane zagadnienia:

 • Poznanie aktywności matematycznych sprzyjających łączeniu edukacji matematycznej z edukacją przyrodniczą
 • “Math talk/number talk” (tzw. „rozmowy o liczbach”)
 • Zadania w kawałkach - metody pracy z zadaniami tekstowymi
 • Geometria natury
 • Matematyka w procesie uczenia się o organizmach żywych

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników. Po każdym ćwiczeniu następuje podsumowanie i omówienie.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce szkolnej.  Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący: 

Trenerzy- praktycy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy