Nowe warsztaty online dla rad pedagogicznych!Opracowaliśmy kolejne warsztaty dla rad pedagogicznych w wersji online! Jak tworzyć angażujące zadania dla uczniów i rozwijać ich kompetencje kluczowe? Jak pracować metodą projektu i prowadzić odwrócone lekcje? To wybrane nowe tematy.

Możecie je już zamawiać dla swoich szkół. Naszymi trenerkami i trenerami są wieloletni praktycy i eksperci edukacyjni (aktywne nauczycielki i nauczyciele oraz dyrektorki i dyrektorzy). Wystawiamy zaświadczenia o udziale w szkoleniu - jesteśmy akredytowaną Placówką Doskonalenia Nauczycieli. Nie czekajcie i zgłoście się już dzisiaj!

Jak za pomocą pytań pogłębiać uczenie się uczniów?

Na tych warsztatach:

 • pogłębicie swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i trwałości jego efektów,
 • rozwiniecie swoje umiejętności w zakresie tworzenia pytań uruchamiających głębokie uczenie się,
 • w wyniku osobistej refleksji nad jakością i formą wykorzystywanych przez siebie pytań będziecie w stanie zmodyfikować pracę z uczniami,
 • nauczycie się stosować podczas lekcji poznane narzędzia związane z zadawaniem pytań i pogłębianiem uczenia się.
Więcej informacji tutaj.Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej? 

Na tych warsztatach:

 • określicie kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego,
 • dokonacie analizy zadania edukacyjnego i oceny przydatności analizowanego zadania dla uczenia się uczniów
 • nauczycie się modyfikować zadanie tak, aby umożliwiało ono pogłębione i samodzielne uczenie się uczniów, generowało pracę w parach lub grupach, poszerzało zakres kształcenia kompetencji i stwarzało uczniom przestrzeń do wykazania własnej inwencji.
Więcej informacji tutaj.

 

Jak kształcić kompetencje kluczowe? 

Na tych warsztatach:

 • poznacie dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz na czym polega ich kształcenie,
 • rozpoznacie, w jakim stopniu kształciliście już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób możecie pogłębić ich świadome kształcenie
 • podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracujecie konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.
Więcej informacji tutaj.
 

Metoda projektu na lekcji

Na warsztatach:
 • pogłębicie swoją wiedzę na temat metody projektu,
 • rozwiniecie swoje umiejętności w zakresie planowania z uczniami kolejnych etapów realizacji projektu edukacyjnego,
 • będziecie potrafili zaplanować działania prowadzące do osiągnięcia celu projektu edukacyjnego oraz sposobu jego monitorowania,
 • dostrzeżecie korzyści wynikające z pracy metodą projektu edukacyjnego.
Więcej informacji tutaj.
 

Odwrócona lekcja

Na warsztatach:
 • dowiecie się, czym jest odwrócona lekcja,
 • będziecie potrafili określić zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej,
 • przygotowujecie odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.
Więcej informacji tutaj.
 

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.