ABC wychowawcy – komunikacja z uczniami


W pracy wychowawcy klasy bardzo ważne są tzw. umiejętności miękkie czyli umiejętności komunikacyjne. Są one bazą do skutecznego komunikowania się, ułatwiają skuteczne porozumiewanie się z uczniami.

Podczas tego szkolenia osoby uczestniczące będą miały okazję je doskonalić.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół. 

 

Czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe 

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj). 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO. 

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia osoby uczestniczące będą miały okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, doświadczyć symulacji rozmowy indywidualnej z uczniem oraz przygotować partnerską wywiadówkę.

 

Cele szkolenia:

Uczestniczka/uczestnik szkolenia pozna wybrane sposoby pracy wychowawcy z uczniami.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik: 

  • przećwiczy wybrane techniki komunikacyjne ułatwiające pracę wychowawcy klasy,
  • weźmie udział w symulacji rozmowy indywidualnej z uczniem,
  • przygotuje plan partnerskiej wywiadówki.

Poruszane zagadnienia:

  • wybrane techniki komunikacyjne ułatwiające prowadzenie rozmów z uczniami,
  • indywidualne rozmowy z uczniem,
  • partnerska wywiadówka. 

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:  

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników. 

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce szkolnej. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl 

 

Prowadzący: 

Trenerzy – praktycy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1300 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1650zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1850 zł

 

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy