Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się - szkolenie online


Cel szkolenia:

Pokazanie, w jaki sposób cel i kryteria sukcesu do lekcji pomagają uczniom się uczyć.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń dzięki informowaniu go o celach i kryteriach do lekcji, poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach uczących pokrewnych przedmiotów.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

  • wyjaśniają, w jaki sposób cele i kryteria pomagają uczniom się uczyć,
  • określają cel i kryteria sukcesu do wybranego przez siebie tematu lekcji.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków oceniania kształtującego.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiał wprowadzający na temat celów i kryteriów sukcesu oraz materiały wypracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy