Dobra lekcja z OK


Szkolenie przeznaczone dla Rad Pedagogicznych rozpoczyna się refleksją na temat "dobrej lekcji". Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się sposobami jego wykorzystania. Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcję z Arkuszem standardów OK. Lekcja zostanie omówiona i na tej podstawie zostaną uściślone zasady dobrej lekcji z OK. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i pomagające prowadzić lekcje, które skutecznie uczą.
 
Adresaci szkolenia:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Nie jest wymagana znajomość oceniania kształtującego.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).
 
Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.
 
Szkolenia wyjazdowe:
Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.
 
Opis szkolenia:
Szkolenie rozpoczyna refleksja na temat "dobrej lekcji". Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym arkuszem obserwacji lekcji, omawiają go i zastanawiają się sposobami jego wykorzystania. Arkusz zwany "Arkuszem standardów OK" zawiera 10 działów:
 • nabudowywanie wiedzy,
 • cele i kryteria oceniania,
 • monitorowanie procesu uczenia się,
 • udział i zaangażowanie uczniów w lekcję,
 • współpraca uczniów,
 • samodzielna praca uczniów,
 • wykorzystanie czasu lekcji,
 • zadawanie pytań,
 • informacja zwrotna i praca domowa.
Podczas warsztatu część nauczycieli uczestniczyć będzie w lekcji prowadzonej przez trenera, a część będzie obserwować lekcji z Arkuszem standardów OK. Lekcja zostanie omówiona i na tej podstawie zostaną uściślone zasady dobrej lekcji z OK.
 
W drugiej części szkolenia uczestnicy, pracując w parach, stworzą zarys konspektu lekcji z uwzględnieniem zasad dobrej lekcji z OK.
 
Cele szkolenia:
 • doświadczenie uczestniczenia w lekcji OK-ejowej,
 • obserwacja i omówienie lekcji OK-ejowej,
 • planowanie lekcji z wykorzystaniem okejowego konspektu lekcji.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z kryteriami dobrej lekcji z ocenianiem kształtującym. Zdobędą doświadczenia uczestnictwa w lekcji, wcielając się w rolę uczniów i obserwatorów. Na podstawie obserwacji lekcji (z arkuszem obserwacji) pogłębią rozumienie istotnych dla dobrej lekcji elementów i sprecyzują kryteria. W grupach przedmiotowych stworzą zarys konspektu lekcji wykorzystujący zasady dobrej lekcji.
 
Poruszane zagadnienia:
 • kryteria dobrej lekcji – Arkusz standardów OK,
 • uczestnictwo  i obserwacja lekcji pod kątem elementów pozytywnie wpływających na uczenie się uczniów,
 • omówienie lekcji trenerskiej,
 • planowanie lekcji z przedmiotu.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący: 

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 
Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy