Numer RSPO można samodzielnie sprawdzić w wyszukiwarce rspo.men.gov.pl Taki numer ma każda placówka oświatowa. Jeśli mimo wszystko będą mieli Państwo trudności ze znalezieniem tego numeru chętnie pomożemy wystarczy napisać prywatną wiadomość na facebooku (profil SUS lub CEO) lub napisać maila webinarium@ceo.org.pl


Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Dane o umowie, w tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.


Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych CEO

Twój adres e-mail przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od CEO informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych CEO oraz w celach statystycznych. Przesyłane wiadomości mogą zawierać łącza do automatycznie generowanych adresów URL, które służą nam do ustalenia, czy i kiedy taka wiadomość została przez Ciebie otwarta oraz jakie zawarte w niej informacje zaciekawiły Cię na tyle, aby kliknąć w towarzyszące im łącza. Jeśli ustalimy, że kilka kolejnych wysłanych przez nas wiadomości nie zostało przez Ciebie otwartych, uznamy, że nasze informacje nie są już dla Ciebie interesujące i usuniemy Cię automatycznie z naszej listy wysyłkowej, a Twoja dotychczasowa aktywność zostaje zachowana dla celów statystycznych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie: klikając w link rezygnacji lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane nie będą przez nas udostępniane z wyjątkiem sytuacji kontroli przez uprawniony organ administracji publicznej. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania się w na platformie internetowej w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o działaniach i produktach edukacyjnych CEO. Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została do Ciebie wysłana ostatnia wiadomość dotycca działań i produktów edukacyjnych CEO. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.