Jak integrować klasę szkolną? - szkolenie online


Po okresie zdalnego nauczania i krótkiego nauczania stacjonarnego uczniowie znowu wracają do szkól i klas, na nowo budując relacje pomiędzy sobą. Ten warsztat ma pomóc wychowawcom w zaplanowaniu działań, które pomogą odbudować dobre relacje pomiędzy członkami klasy i zadbać o te osoby,  dla których proces integracji nie jest prosty.

 

Cel szkolenia:

Wsparcie wychowawców ww integrowaniu klasy i budowaniu dobrych i bezpiecznych relacji pomiędzy uczniami.

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

W czasie szkolenia w praktyczny sposób przyjrzymy się 3 kierunkom działań wychowawców służących integrowaniu klasy:

- Budowaniu poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa w klasie

- Odnowieniu i modyfikacji zasad współpracy w klasie ( „kontrakt klasowy”)

- Identyfikowaniu uczniów, którzy mają trudności w relacjach z innymi osobami w klasie i rozmowach indywidualnych z nimi wskazując także konkretne  sposoby interwencji wychowawcy.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy: poznają scenariusze ćwiczeń, które będą mogli przeprowadzić z uczniami w swojej klasie oraz otrzymają dodatkowe materiały pomocne im w procesie integrowania klasy.

 

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, prezentację i materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy