Jak kształcić kompetencje kluczowe?


Jak kształcić kompetencje kluczowe?

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych to temat niezwykle ważny dla współczesnej szkoły. Kładzie na nie nacisk zarówno Parlament Europejski, jak też Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkolenie pomoże nauczycielom poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, dając możliwość zanalizowania zarówno czym są, jak też w jaki sposób można kształcić kompetencje kluczowe. Nauczyciele rozpoznają w jakim stopniu do tej pory kształcili już różne kompetencje kluczowe, a także w jaki sposób mogą zwiększyć ich kształcenie na swoich zajęciach. Dzięki pracy warsztatowej zdobytą wiedzę będą mogli bezpośrednio odnieść do własnej praktyki szkolnej. Szkolenie pomaga także zaplanować kształcenie kompetencji kluczowych w pracy wychowawczej szkoły.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy wszystkich poziomów szkół.

Czas trwania szkolenia:

ok. 3 godzin zegarowych.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Uczestnicy poznają dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz na czym polega ich kształcenie. Rozpoznają, w jakim stopniu kształcili już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób mogą pogłębić ich świadome kształcenie. Podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracują konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.

 

Cele szkolenia:

Poznanie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie sposobu lepszego ich kształcenia na lekcjach przedmiotowych oraz w pracy wychowawczej szkoły.

 

Zakładane efekty szkolenia:

 

Uczestnicy znają kompetencje kluczowe i podają możliwe do wykorzystania sposoby ich kształcenia; potrafią tak planować zajęcia, aby w świadomy sposób kształcić wybrane kompetencje oraz wykorzystują sposoby poznane na warsztacie w swojej praktyce szkolnej.

 

Poruszane zagadnienia:

 

  • aspekty prawne kształcenia kompetencji kluczowych
  • refleksja nad przydatnością kompetencji kluczowych w kontekście pracy szkoły
  • ćwiczenia pomagające ocenić stopień dotychczasowego kształcenia kompetencji kluczowych
  • wypracowywanie inspirujących pomysłów na pogłębienie kształcenie kompetencji kluczowych oraz wybranie konkretnych pomysłów do zastosowania po warsztacie

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce.  Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący: 

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1300zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1650 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1850 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy