Jak kształcić kompetencje kluczowe - szkolenie ONLINE


Cele szkolenia:

Poznanie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie sposobu lepszego ich kształcenia na lekcjach przedmiotowych oraz w pracy wychowawczej szkoły.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg:

Uczestnicy poznają dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz na czym polega ich kształcenie. Rozpoznają, w jakim stopniu kształcili już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób mogą pogłębić ich świadome kształcenie. Podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracują konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się na platformie zoom z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc w wykorzystaniu technologii TIK przed i w trakcie szkolenia.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy znają kompetencje kluczowe i podają możliwe do wykorzystania sposoby ich kształcenia; potrafią tak planować zajęcia, aby w świadomy sposób kształcić wybrane kompetencje oraz wykorzystują sposoby poznane na warsztacie w swojej praktyce szkolnej.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy wszystkich poziomów szkół.

 

 

Czas trwania szkolenia:

 

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce.  Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy