Jak rozwijać u uczniów samodzielność myślenia?


 

W jaki sposób rozwijać samodzielność myślenia u swoich uczniów, wykorzystując do tego wybrane narzędzia i metody?

 

Adresaci szkolenia:

Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą wspierać i rozwijać samodzielność myślenia u uczniów. Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych technik i narzędzi, które sprzyjają weryfikacji informacji, selekcji i hierarchizacji informacji, wnioskowania, widocznego i krytycznego myślenia

 

Zakładane efekty szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:

 • wykorzystać w pracy z uczniami wybrane narzędzia do selekcji, hierarchizacji i weryfikacji informacji,
 • wyjaśnić rolę przywoływania i modelowania w rozwijaniu samodzielności myślenia i uczenia się uczniów,
 • wyjaśnić procedurę wnioskowania,
 • rozwijać u uczniów umiejętność wyprowadzania wniosków oraz ich formułowania,
 • wspierać uczniów w rozwijaniu samodzielności myślenia z wykorzystaniem wybranych narzędzi.

 

Poruszane zagadnienia:

 • Przywoływanie i jego znaczenie dla samodzielności myślenia oraz dla uczenia się.
 • Mapa samodzielności myślenia.
 • Weryfikacja informacji.
 • Selekcja i hierarchizacja informacji.
 • Wnioskowanie.
 • Rozwijanie myślenia dywergencyjnego.
 • Widoczne myślenie i krytyczne myślenie. 

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Praca w grupach, prezentacja, dyskusja, symulacja oraz wybrane techniki Merrilla Harmina. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1450 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

2000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2200 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy