Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap I)


Uwaga!
To szkolenie ma również drugi etap. Przeznaczony on jest dla rad pedagogicznych, które mają już za sobą pierwszą część szkolenia - uzyskały podstawy wiedzy, na której można pracować. Nie ma jednak obowiązku zamawiania drugiego etapu szkolenia.
 
 
Jak sprawić, aby współpraca z rodzicami była owocna i przyjemna - dowiesz się podczas szkolenia: Jak skutecznie współpracować z rodzicami?

 

Adresaci szkolenia:

Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.

Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Cele szkolenia:
Poznanie skutecznych sposobów współpracy nauczycieli z rodzicami.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy będą znali:
  • korzyści wypływające z dobrej współpracy między nauczycielami i rodzicami,
  • trudne postawy i zachowania rodziców,
  • sposoby poradzenia sobie z trudnymi postawami i zachowaniami,
  • techniki komunikacyjne ułatwiające współpracę z rodzicami,
  • zasady prowadzenia zebrań z rodzicami,
  • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach na zebraniach.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Praca w grupach, praca w parach prezentacja, symulacja. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy