Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? - szkolenie online


Szkolenie zapoznaje uczestników z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie. Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali: co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej, wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie, komunikat pozytywny.

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie osób uczestniczących z wybranymi sposobami utrzymania dyscypliny w klasie.

 

Przebieg szkolenia:

W czasie szkolenia uczestnicy pracując w grupach ustalą co rozumieją przez pojęcie “dyscyplina w klasie”, zastanowią się co pomaga a co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny, poznają 4 obszary oddziaływania nauczyciela na uczniów w celu zapewnienia dyscypliny. Przećwiczą komunikat pozytywny i negatywny.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli/znali:

  • co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny,
  • wybrane sposoby wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie,
  • komunikat pozytywny.

 

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.