Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego u dzieci podczas zajęć edukacji matematycznej?


Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego u dzieci podczas zajęć edukacji matematycznej?

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z tą grupą wiekową (np. nauczycieli wspomagających, wychowawców świetlic, reedukatorów), którzy chcą rozwijać podczas zajęć z uczniami ich myślenie matematyczne i rozumienie pojęć matematycznych. Uczestnicy warsztatu poznają pomysły na aktywności, które dzięki odpowiedniemu rozwinięciu i refleksji przestają być jedynie „matematyczną zabawą”.  Ćwiczenia stają się pretekstem do rozmów matematycznych, zachęcają do myślenia i wymiany znaczeń między uczniami. Uczestnicy zajęć, będą mieli okazję krytycznie podejść do znanych zabaw, by dzięki modyfikacjom tworzyć bardziej wartościowe ćwiczenia.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic i nauczyciele wspomagający w klasach I-III

 

Czas trwania szkolenia:

 4 godziny zegarowe

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają pomysły na zajęcia, ćwiczenia, które dzięki odpowiedniemu rozwinięciu przestają być jedynie „matematyczną zabawą”.  Ćwiczenia stają się pretekstem do rozmów matematycznych, zachęcają do myślenia i wymiany znaczeń między uczniami. Uczestnicy zajęć, będą mieli okazję krytycznie podejść do znanych zabaw, by dzięki modyfikacjom tworzyć bardziej wartościowe ćwiczenia. 

 

 

Cele szkolenia:

Uczestniczka/uczestnik:

Pozna aktywności matematycznych sprzyjające rozwijaniu myślenia operacyjnego u uczniów

 

Zakładane efekty szkolenia:

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

Stosuje zabawy, które:

 • aktywizują intelektualnie uczniów, 

 • są przestrzenią do rozmów, dyskusji w klasie,

 • są wyzwaniem dla uczniów, dostosowanym do ich możliwości.

Dobudowują do poznanych zabaw dodatkowe(wybrane) elementy zajęć:

 • przygotowują listy pytań, które odwoływać się będą do doświadczeń uczniów
 • przygotowują zadania tekstowe odnoszące się do wcześniejszej sytuacji zabawowej;
 • tworzą własne karty pracy, które są kontynuacją zaproponowanych aktywności z uczniami.

Planują zastosowanie wybranych zabaw lub ich modyfikacji (z dostosowaniem do grupy wiekowej)na swojej lekcji.


Poruszane zagadnienia:

 

 • Poznanie aktywności matematycznych sprzyjających rozwijaniu myślenia operacyjnego u uczniów.

 • Wykorzystanie kostek do gry

 • Budowanie liczb czterocyfrowych

 • Dwucyfrowe domino

 • Gry planszowe

 • Zadania tekstowe

 • Ćwiczenia dodatkowe

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników. Po każdym ćwiczeniu następuje podsumowanie i omówienie.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce szkolnej.  Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący: 

Trenerzy- praktycy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy