Jak za pomocą pytań pogłębiać uczenie się uczniów? - szkolenie online


Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się, jak zmienić jakość i formę stawianych uczniom pytań oraz jak tworzyć przestrzeń na pytania uczennic i uczniów, aby pogłębić uczenie się

 

Przebieg szkolenia

Uczestnicy poznają pytania stymulujące przetwarzanie wiedzy, co sprzyja efektywnemu uczeniu się uczniów. Pracując w małych grupach, tworzą takie pytania. Poznają narzędzia wspomagające zadawanie pytań przez uczniów i dowiadują się, jak mogą wykorzystać je w czasie lekcji. Wymieniają także doświadczenia w zakresie wykorzystania różnego rodzaju pytań z innymi uczestnikami szkolenia. Korzystają z krótkich wykładów osób prowadzących.

 

Miejsce szkolenia

Szkolenie online odbywa się na platformie Zoom z wykorzystaniem  dokumentu współdzielonego (chmura).

Pierwsze 15 minut szkolenia zajmuje przygotowanie uczestników do korzystania z platformy ZOOM. Przed szkoleniem dyrektor szkoły otrzymuje instrukcję oraz link pozwalający włączyć się do szkolenia i przekazuje je uczestnikom warsztatu.

Podczas szkolenia uczestnicy pracują jednym frontem i zespołowo w wirtualnych pokojach.

 

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i trwałości jego efektów,
  • rozwiną swoje umiejętności w zakresie tworzenia pytań uruchamiających głębokie uczenie się,
  • w wyniku osobistej refleksji nad jakością i formą wykorzystywanych przez siebie pytań będą w stanie zmodyfikować pracę z uczniami,
  • będą rozumieli wagę zadawania pytań przez uczniów,
  • będą potrafili zastosować podczas lekcji poznane narzędzia związane z zadawaniem pytań i pogłębianiem uczenia się.

     

Adresaci szkolenia

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia 

135 minut: 120 min wspólnej pracy merytorycznej dotyczącej tematu szkolenia + 15 minut instrukcji technicznej.

 

Prowadzący

Dwóch doświadczonych trenerów - praktyków biegłych w tematyce warsztatu.

 

Po szkoleniu

Uczestnicy otrzymają: zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane podczas szkolenia i materiał dodatkowy z opisem narzędzi wykorzystanych podczas warsztatu.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy