Jak zadawać dobre prace domowe?


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.

  

Opis szkolenia:

Ostatnio toczy się światowa dyskusja na temat prac domowych zadawanych uczniom. Temat budzi wiele emocji zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów i ich rodziców. Pojawia się coraz więcej głosów krytykujących zadawanie prac domowych. Rodzą się pytania: co dalej? zadawać, czy nie? jeżeli zadawać, to kiedy i jakie prace? Czy prace domowe spełniają nasze oczekiwania - nasze czyli nauczycieli? jak oceniać i czy oceniać? w jaki sposób nauczyć uczniów samodzielnego zdobywania wiedzy? W trakcie warsztatu stawiamy sobie te pytania i szukamy na nie odpowiedzi.

 

Cele szkolenia: Zwiększenie świadomości nauczycieli dotyczącej zadawania efektywnej pracy domowej.


Zakładane efekty szkolenia:

  1. Uczestnicy mają refleksję, po co zadają uczniom prace domowe, czemu one służą.
  2. Potrafią określić warunki wartościowej pracy domowej.
  3. Nauczyciele znają różne formy prac domowych służące efektywnemu uczeniu się uczniów
  4. Uczestnicy potrafią wybrać sposób oceniania prac domowych.
  5. Uczestnicy tworzą wspólne zasady zadawania prac domowych w ich szkole.

 

 

Poruszane zagadnienia:

  • Po co zadajemy prace domowe?
  • Ustalenie warunków wartościowej pracy domowej
  • Co sprawia, że praca domowa jest ucząca?
  • Weryfikacja prac domowych w odniesieniu do celu lekcji.
  • Jak sprawdzać prace domowe.     

 

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Miejsce szkolenia:

Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez zamawiającego, zwykle w szkole.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w ośrodku szkoleniowym CEO w

w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Termin szkolenia:

Termin szkolenia ustalany jest ze szkołą.

Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1450 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

2000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2200 zł

 

 Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy