Jak zadawać prace domowe? - szkolenie online


Cele szkolenia: 

Pokazanie, jak praca domowa może służyć efektywnemu uczeniu się uczennic i uczniów.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy pracując w małych grupach określą warunki wartościowej pracy domowej i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się na platformie zoom z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc w wykorzystaniu technologii TIK przed i w trakcie szkolenia.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnik:

  • będzie umiał określić warunki wartościowej pracy domowej,
  • pozna różne formy prac domowych służące efektywnemu uczeniu się uczniów,
  • będzie umiał wybrać sposób oceniania prac domowych.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy