Jak zbudować program wychowawczo – profilaktyczny?


Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół objętych reformą edukacji (podstawowych i nowych ponadpodstawowych).

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

 

 Cele szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć program wychowawczo – profilaktyczny

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

  • Wymienią akty prawne, na podstawie których tworzy się program.
  • Określą wartości ważne dla nauczycieli.
  • Zaplanują sposób zebrania wartości ważnych dla uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
  • Dokonają nauczycielskiej diagnozy szkoły – określą jej mocne i słabe strony.
  • Zaplanują sposoby pozyskania informacji o mocnych i słabych stronach szkoły od uczniów oraz rodziców.
  • W zespołach przedmiotowych w oparciu o analizę podstawy programowej zaplanują działania wychowawcze i profilaktyczne.
  • Korzystając z przedstawionej propozycji stworzą strukturę programu wychowawczo – profilaktycznego
  • Zaplanują etapy tworzenia programu wychowawczo – profilaktycznego .
  • Wybiorą zespół odpowiedzialny za opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

Poruszane zagadnienia:

Ideą szkolenia jest pomoc nauczycielom w przygotowaniu zarysów programu.

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.

 

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1450 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

2000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2200 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy