Koncepcja pracy szkoły


W dobie cywilizacji globalnej szkoła, a więc i nauczyciele, powinni umieć jasno określać swoje priorytety także w zakresie kształtowania postaw i wartości. Warsztat pokazuje, jak wspólnota szkolna może wypracowywać swoją misję i wizję w oparciu o ważne dla danej placówki wartości. Podczas szkolenia uczestnicy poznają istotne różnice i zależności między pojęciami: misja, wizja i wartości. Dowiadują się, jak należy rozumieć pojęcie koncepcja pracy szkoły i dlaczego jest ona nadrzędna dla pracy szkoły i dla jej rozwoju. Szkolenie nawiązuje do wymagań, jakie szkole stawia państwo.

 
Adresaci szkolenia:

Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.
 
Czas trwania szkolenia: 

ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Cele warsztatu:
 • refleksja nad wartościami, które są ważne w pracy szkoły,
 • uświadomienie relacji między pojęciami: wartości, wizja, misja, koncepcja pracy szkoły,
 • uświadomienie ważności współpracy podczas kształtowania koncepcji pracy szkoły,
 • planowanie sposobów realizacji koncepcji pracy szkoły,
 • zrozumienie znaczenia monitorowania realizacji koncepcji pracy szkoły.
 
Zakładane efekty warsztatu:
Uczestnicy po szkoleniu będą:
 • wiedzieli, czym są wizja, misja, szkoły i koncepcja pracy szkoły,
 • rozumieli relację między wartościami, wizją i misją oraz koncepcją pracy szkoły a jej rozwojem,
 • znali strategie tworzenia koncepcji pracy szkoły i misji opartych na wartościach,
 • uświadamiali sobie relacje między wymaganiami a koncepcją pracy szkoły,
 • znali sposoby potrzebne do monitorowania realizacji założeń ujętych w wizji i misji szkoły,
 • wiedzieli, jak propagować koncepcję pracy szkoły w środowisku.
 
Poruszane zagadnienia:
 • Czym jest misja, wizja szkoły?
 • Jak pracować nad określaniem misji i wizji szkoły z perspektywy ważnych dla szkoły wartości?
 • Jak monitorować wypełnianie misji i wizji szkoły?
 • Jak rozumieć koncepcję pracy szkoły w ujęciu wymagań do rozporządzenia MEN?
 • Jak skutecznie propagować koncepcję  w środowisku?
 
Stosowane metody pracy podczas warsztatu:
Praca w grupach, krótkie wykłady. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy