Metoda projektu na lekcji - szkolenie ONLINE


Cel szkolenia:

Uczestnicy poznają metodę projektu edukacyjnego, aby móc ją wykorzystać na swoich lekcjach.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa 2 godziny zegarowe. Na wstępie za pomocą krótkiej ankiety ( pytania otwarte) rozpoznajemy  stan wiedzy uczestników na temat metody projektu. W kolejnej fazie zapoznajemy ich z etapami realizacji projektu, po krótkim wstępie uczestnicy  dzieleni są na zespoły i pracują w pokojach na dokumencie współdzielonym. Opracowują sposoby realizacji poszczególnych etapów metody projektu na lekcji. Następnie przedstawiają na forum efekty swojej pracy, a trener uzupełnia ( jeśli zachodzi taka potrzeba) o dodatkowe informacje. Kolejny etap szkolenia to wypracowanie cech dobrego projektu, najpierw krótkie wprowadzenie trenera, a potem praca w pokojach. Po powrocie zapisanie cech dobrego projektu na Jamboardzie. Uczestnicy szkolenia muszą mieć świadomość, że metoda projektu jest intuicyjna, ale i tu mogą natrafić na trudności i te przewidują pracując na dokumencie współdzielonym w tych samych zespołach, podają też sposoby ich uniknięcia lub rozwiązania. Wspólne omówienie efektów pracy i ewentualne uzupełnienie przez trenera. Zapoznanie z garścią inspiracji, gdzie szukać  informacji na temat metody projektu w czasie lekcji. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Czas na indywidualne rozmowy.

 

Miejsce szkolenia

Szkolenie online odbywa się na platformie Zoom z wykorzystaniem  dokumentu współdzielonego (chmura).

Pierwsze 15 minut szkolenia zajmuje przygotowanie uczestników do korzystania z platformy ZOOM. Przed szkoleniem dyrektor szkoły otrzymuje instrukcję oraz link pozwalający włączyć się do szkolenia i przekazuje je uczestnikom warsztatu. Podczas szkolenia uczestnicy pracują aktywnie i zespołowo w wirtualnych pokojach.

 

Zakładane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią swoją wiedzę na temat metody projektu,

  • rozwiną swoje umiejętności w zakresie planowania z uczniami kolejnych etapów realizacji projektu edukacyjnego,

  • będą potrafili zaplanować działania prowadzące do osiągnięcia celu projektu edukacyjnego oraz sposobu jego monitorowania,

  • dostrzegą korzyści wynikające z pracy metodą projektu edukacyjnego. 

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy