Nauczycielskie zespoły zadaniowe


Adresaci szkolenia:

Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.
 
Czas trwania szkolenia: 

ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:
Motto szkolenia: Jeden człowiek może niewiele, siła jest w zespole.
Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, które chciałyby efektywniej pracować w zespołach zadaniowych.
Podczas szkolenia uczestnicy, na podstawie rocznego planu rozwoju i wybranych celów, zaplanują pracę Rady Pedagogicznej - poprzez stworzenie zespołów zadaniowych, wypracowanie sposobów pracy zespołów, ustalenie zadań, harmonogramów, sposobów ewaluacji.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Dzięki szkoleniu Rada Pedagogiczna:
 • wybierze cele do realizacji,
 • powoła zespoły zadaniowe,
 • zaplanuje realizację celów,
 • zaplanuje efektywną pracę w zespołach zadaniowych.
Szkolenie daje podstawy do wspólnej pracy Rady Pedagogicznej nad planem rozwoju szkoły.
 
Poruszane zagadnienia:
 • budowanie poczucia wspólnoty w Radzie Pedagogicznej,
 • rodzaje zespołów działających w szkołach,
 • analiza celów, które stawia sobie szkoła,
 • planowanie pracy zespołów zadaniowych,
 • określenie warunków i zasad dobrej współpracy w zespole nauczycielskim,
 • ustalenie działań w zespołach zadaniowych,
 • organizacja pracy zespołu zadaniowego.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Wykład, dyskusja, sesja plakatowa, analiza dokumentów, praca w zespołach, grupach i parach.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy