Czy ocenianie może pomóc się uczyć?


W Zespole Szkół w Osiecku odbyła się konferencja pod tytułem: Czy ocenianie może pomóc się uczyć?. Popołudniową porą w dniu 7 czerwca do szkoły przybyli licznie rodzice i nauczyciele. Konferencję otworzyła Pani Dyrektor szkoły Hanna Barejko, która jest słuchaczką prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko Amerykańską Fundację Wolności – Podyplomowych Studiów Liderów Oświaty.

 

W trakcie spotkania wspólnie zastanawialiśmy się, jak wykorzystać ocenianie kształtujące w procesie uczenia się uczniów i nauczania. Rodzice czynnie brali udział w spotkaniu. Była z nami zainteresowana tematem Pani Wójt Gminy Osieck Karolina Zowczak. Licznie przybyli także rodzice uczniów. Trzy nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego, w czasie panelu, który odbył się w trakcie konferencji,  podzieliły się z nami korzystnym wpływem lekcji z ocenianiem kształtującym już od samego początku szkoły. Panie nauczycielki – uczące  matematyki i języka polskiego,  zwróciły uwagę, że ocenianie kształtujące porządkuje nauczycielowi lekcję i znacznie ogranicza konieczność „trzymania się” podręcznika. Konferencji towarzyszyła wystawa OK zeszytów uczniów ze szkoły. Prezentowana byłe też świetne lapbooki uczniów.

 

W ewaluacji końcowej rodzice bardzo docenili pracę nauczycieli i to, że ich dzieci chętnie chodzą do tej szkoły.

Pani od nauczania wczesnoszkolnego stosuje takie ocenianie. Ja dzięki temu wiem, co moje dziecko potrafi, a nad czym musi jeszcze się skupić.

Dziecko chętnie chodzi do szkoły, jest ciekawe i otwarte.

Dziecko jest szczęśliwe, jak wraca ze szkoły, ponieważ były ciekawe lekcje.

Na koniec spotkania zaproponowałyśmy rodzicom prowadzenie w czasie wakacji wraz z dziećmi OK zeszytu wakacyjnego.

Doceniamy pracę szkoły, jej dyrektorki, nauczycieli i sprzyjających rodziców.

Danuta Sterna

Edyta Wąsik