Dbamy o jakość prowadzonych przez nas szkoleń!


Po każdym warsztacie SUS nauczyciele i dyrektorzy wypełniają ankietę papierową i przekazują ją trenerowi SUS. Dzięki ankietom trenerzy otrzymują informację zwrotną na temat swojej pracy, a eksperci merytoryczni SUS, co jakiś czas, mają możliwość analizować zbiorcze dane ze wszystkich ewaluowanych szkoleń. W konsekwencji tego warsztaty są stale doskonalone.

Z ewaluacji korzystają także dyrektorzy szkół. Każdy trener po szkoleniu przesyła do dyrektora krótki raport z przebiegu szkolenia; zawiera w nim m.in. dane z ankiety końcowej.