"Dobra lekcja z OK" w Izbicku


7 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko odbył się kolejny z cyklu warsztatów. Tym razem dotyczył on "Dobrej lekcji z OK". W szkoleniu uczestniczyli tradycyjnie nauczyciele ze wszystkich podlegających placówek oraz z dyrektor szkoły. Spotkanie miało formę warsztatów i było prowadzone równolegle w dwóch grupach szkoleniowych.

 

W czasie jego trwania nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w lekcji prowadzonej zgodnie ze strategiami oceniania kształtującego. Następnie została ona poddana analizie pod kątem wpływu działań nauczyciela na efektywne uczenie się uczniów. W oparciu o to doświadczenie opracowano kryteria dobrej lekcji oraz w zespołach przedmiotowych zaplanowano minikonspekty najbliższych zajęć z uczniami (cel dla ucznia, kryteria spójne z celem, zadanie edukacyjne, formy monitorowania i podsumowania celu i kryteriów).

 

Mimo długiego czasu trwania szkolenia, wszyscy chętnie brali udział w kolejnych ćwiczeniach i aktywnościach. W czasie warsztatu pracowano głównie w parach i w grupach, co wpłynęło na dobrą jakość działań i wypracowanie sposobów dalszej współpracy.

 

Uważam, że warsztat był odpowiedzią na potrzeby każdego z uczestników. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za planowanie kolejnych zajęć z uczniami w drugim semestrze roku szkolnego.

 

Trenerka – Aleksandra Cupok

 

****************

 

7 stycznia 2017 roku nauczyciele Zespołu Szkół w Izbicku uczestniczyli w szkoleniu „Dobra lekcja z OK”. Było to kolejne szkolenie dotyczące oceniania kształtującego, w którym brali udział. Od początku warsztatu nauczyciele aktywnie włączyli się w proponowane przez trenerkę aktywności. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w lekcji, w której wcielili się w rolę uczniów. Na tej bazie poddali refleksji własne lekcje oraz zaplanowali nowe lekcje wykorzystując strategie oceniania kształtującego.

 

Nauczyciele docenili praktyczną formę szkolenia, a miła atmosfera pracy towarzyszyła im do końca. Oto kilka wypowiedzi podsumowujących warsztat:

  • „Przypomniałam sobie zasady OK. Wiem, nad czym należy pracować, co poprawić.”
  • „Będę starała się lepiej planować swoje lekcje.”
  • „Dobre tempo prowadzenia szkolenia, czuję się zaktywowana do pracy tą metodą na moich lekcjach.”

 

Życzę nauczycielom powodzenia i konsekwencji w działaniach!

 

Trenerka – Iza Jaskółka-Turek

 

 

 

Relacja: Aleksandra Cupok oraz Izabela Jaskółka-Turek – trenerki SUS prowadzące warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Dobra lekcja z OK"

Termin: 7 stycznia 2017 roku

Przeczytaj opis szkolenia