Grudniowe spotkanie na temat OK w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku


13 grudnia 2016 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku uczestniczyli w szkoleniu „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela – I etap". Od pierwszych chwil warsztatu można było dostrzec duże zainteresowanie uczestników tematem oraz formą spotkania i tak pozostało do końca szkolenia, mimo późnych popołudniowych godzin.

 

Podczas spotkania nauczyciele żywo dyskutowali o korzyściach, trudnościach oraz praktycznym zastosowaniu oceniania kształtującego w codziennej pracy szkoły na konkretnych przedmiotach. Uczestników interesowało zwłaszcza wprowadzenie informacji zwrotnej, częstotliwość jej stosowania, forma oraz wpływ na uczniów. Elementem wzbudzjącym szczególną ciekawość okazało się także przedstawione przez trenerkę zagadnienia związane z badaniami Johna Hattiego. Wśród nich na dłużej zatrzymano się przy udowodnionych efektach, jakie osiąga się stosując informację zwrotną i ocenę kształtującą. Uczestnicy projektowali lekcje z OK i dzielili się pomysłami na wdrożenie jego elementów w taki sposób, aby zmiana nauczania i uczenia się była widoczna dla uczniów, rodziców oraz ich samych.

 

Prezentowane przez trenerkę fragmenty filmu „Eksperyment w klasie” podczas przerw w warsztacie ukazywał ocenianie kształtujące jako istotną zmianę edukacyjną, która – wprowadzana systemowo na każdym poziomie – ma szansę przynieść widoczne efekty w pracy z uczniami. Wielu uczestników zachęciło to do obejrzenia filmu w całości.

 

Dziękując dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Turku za organizację szkolenia, pragnę życzyć wspaniałego roku 2017 oraz tego, aby umiejętności i wiedza pozyskane podczas szkolenia miały swoje odzwierciedlenie w pracy z dziećmi!

 

Trenerka – Sabina Rybakowska

 

 

 

Relacja: Sabina Rybakowska – trenerka SUS prowadząca warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela" – etap I

Termin: 13 grudnia 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia