Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?


14 maja trenerki i trenerzy SUS prowadzący warsztaty dla rad pedagogicznych spotkali się w biurze CEO w Warszawie, aby przygotować się do prowadzenia szkolenia „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?”. Spotkanie prowadzili Jacek Pasierb – autor szkolenia oraz Tomasz Kołodziejczyk – ekspert ds. rozwoju trenerów programu Szkoła Ucząca Się.

Trenerzy wzięli udział w warsztacie, aby mogli go jak najlepiej poznać. Wspólnie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób tworzyć kontrakty klasowe oraz co zrobić, aby opracowane zasady wprowadzić w życie szkolne. Uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami na utrzymanie dyscypliny. Powstał w ten sposób bank pomysłów. Trenerzy mieli możliwość przećwiczenia różnych technik podczas symulacji sytuacji szkolnych, w których została naruszona dyscyplina. Ostatni element warsztatu poświęcony był roli komunikatu w pracy nauczyciela. Uczestnicy zamieniali komunikat negatywny oparty na groźbach, karze i przymusie na komunikat pozytywny, który ma za zadanie pobudzić ucznia do oczekiwanego zachowania. W trakcie spotkania była możliwa wymiana myśli m.in. na temat celów poszczególnych modułów szkolenia. Tomasz Kołodziejczyk i Jacek Pasierb dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z trudnymi klasami.

Spotkanie trenerskie zakończyło się omówieniem przebiegu szkolenia oraz poszczególnych ćwiczeń pod kątem jego mocnych stron oraz punktów, które można zmienić, aby poprawić jego jakość.

Wszyscy tak ciężko pracowali, że zabrakło czasu na udokumentowanie spotkania na fotografii ;)

Jacek Pasierb

 

Relacja: Jacek Pasierb – trener SUS prowadzący warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?”

Termin: 14 maja 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia