Kto bierze udział w Warsztatach SUS?


Po każdym warsztacie SUS nauczyciele i dyrektorzy wypełniają ankietę papierową i przekazują ją trenerowi SUS. Oprócz oceny szkolenia i osoby prowadzącej pytamy również o dane na temat uczestników. Dzięki temu mamy informację na temat nauczycieli i szkół, które biorą w nich udział.