"Nauczycielskie zespoły zadaniowe"


W ostatnim tygodniu wakacji, 25 sierpnia 2015 r. nauczyciele z wrocławskiego Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka wzięli udział w szkoleniu „Nauczycielskie zespoły zadaniowe”. W spotkaniu uczestniczyło 34 nauczycieli.

Relacjonuje Jacek Pasierb, trener SUS prowadzący warsztaty: Spotkanie rozpoczęliśmy od określenia co pomaga we współpracy nauczycieli. Następnie wspólnie omówiliśmy problemy, nad którymi uczestnicy chcieliby pracować w nadchodzącym roku szkolnym. Problemy zostały przeformułowane na cele do pracy.  Po powołaniu zespołów zadaniowych, nauczyciele opracowywali harmonogramy działań wraz ze sposobami monitorowania.

A co po szkoleniu mówili uczestniczący w nim nauczyciele? „Wypracowano konkretne działania na rok szkolny”. „Zespoły stworzyły wiele ciekawych pomysłów”, „Szkolenie było interesujące, dające wiedzę, dobrze prowadzone”.

Więcej o tym szkoleniu można przeczytać tutaj:

http://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/nauczycielskie-zespoly-zadaniowe