"Nauczycielskie zespoły zadaniowe"


26 listopada 2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach odbyło się szkolenie pt. „Nauczycielskie Zespoły Zadaniowe”. Podczas tego warsztatu nauczyciele mieli okazję poznać inny, niż znany im wcześniej, sposób planowania pracy z ZZ. Następnie uczestnicy szkolenia w szkolnych ZZ poddali refleksji opracowane plany pracy zespołów.

Myślimy, że ważnym dla uczestników elementem szkolenia było zaplanowanie działań w zespołach w oparciu o konkretne kryterium sukcesu.

Jedna z nauczycielek powiedziała: „Nauczyłam się lepiej współpracować w zespołach zadaniowych – poznałam lepiej zasady współdziałania, które przynoszą mierzalne efekty.”

Życzymy nauczycielom powodzenia i konsekwencji w działaniach!

Relacja: Izabela Jaskółka-Turek, trenerka SUS prowadząca warsztaty

Warsztaty: Nauczycielskie zespoły zadaniowe

Termin: 26 listopada 2015 roku

Szkoła: Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach

Przeczytaj opis szkolenia