Nowa wersja warsztatu „OK w pracy nauczyciela” działa!


31 października 2016 r. w SP w Sierczy odbyło się szkolenie „OK w pracy nauczyciela” – I etap. W warsztacie uczestniczyli nauczyciele ze szkół podstawowych w Sierczy i w Grajowie. Celem szkolenia było poznanie przez nauczycieli wartości oceniania kształtującego i możliwości wykorzystania go w pracy z uczniami.

 

Nauczyciele już od pierwszej aktywności z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach warsztatowych. Dobra atmosfera towarzyszyła nam do końca szkolenia.

 

Uczestnicy dokonali refleksji dotyczącej wykorzystania elementów oceniania kształtującego w swoim nauczaniu. Następnie krok po kroku "dobudowywali" do własnych doświadczeń wiedzę oraz umiejętności związane z pracą z celami i kryteriami sukcesu. Uczestnicy poznali także podstawowe wiadomości dotyczące informacji zwrotnej oraz zastanawiali się nad możliwością stosowania jej podczas prowadzonych przez nich lekcji przedmiotowych. Udało nam się również stworzyć bazę argumentów mających na celu przekonanie rodziców do oceny kształtującej.

 

Podczas całego warsztatu nauczyciele mieli możliwość indywidualnej refleksji dotyczącej własnej gotowości do włączenia oceniania kształtującego do własnej praktyki nauczycielskiej.

 

Podsumowując szkolenie nauczyciele pisali m.in.:

  • „Szkolenie umożliwiło mi zrozumienie, czym ocenianie kształtujące jest.”
  • „Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Treści podawane ciekawie, logiczny układ szkolenia.”
  • „Zawsze warto wprowadzać do swoich działań sposoby, korzystne dla uczniów metody i konfrontować je z już stosowanymi.”
  • „Bardzo chciałbym wprowadzać więcej OK w mojej pracy.”

 

Życzę nauczycielom obu szkół powodzenia i konsekwencji w działaniach!

Trenerka – Iza Jaskółka-Turek

 

 

Relacja: Iza Jaskółka-Turek – trenerka SUS prowadząca warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” – etap I

Termin: 31 października 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia