NOWOŚĆ!!! Ocenianie kształtujące w pigułce!!!


Jeśli większość nauczycieli w danej szkole nie zna jeszcze oceniania kształtującego (OK), proponujemy na początek warsztaty „Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja”.

 

Ich celem jest przedstawienie, czym jest OK. Prezentacja pokazuje, że strategie oceniania kształtującego pomagają uczącemu uczyć się oraz zachęca słuchaczy do stosowania OK we własnej pracy. Prezentacja nie daje wystarczających informacji o tym, jak stosować OK w pracy pedagogicznej, stanowi jedynie pakiet podstawowych informacji oraz wstęp do pracy z OK.

 

Zakładamy, że uczestnicy po szkoleniu zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują szkolenia w tym kierunku.

 

W prezentacji może uczestniczyć do 150 osób, można ją zorganizować dla kilku szkół w regionie.

 

Prezentacja ma formę aktywnego wykładu – prowadzący prezentuje treści, uczestnicy czasami pracują w parach, wypełniają własne dzienniczki, mogą dzielić się swoimi wątpliwościami i zadawać pytania. Prowadzona jest przez trenerów SUS, którzy sami są praktykami OK i stale pracują nad rozwijaniem własnych umiejętności nauczania.

 

Dla osób (i Rad Pedagogicznych), które po udziale w prezentacji będą chciały wprowadzać OK w swojej szkole, kolejnym sugerowanym przez nas krokiem są warsztaty „OK w pracy nauczyciela”, które uczą nauczycieli, jak korzystać z podstawowych narzędzi OK.

 

Pełen opis szkolenia znajduje się tutaj.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy