NOWOŚĆ!!! "Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem"


Pokazujemy drogę, w jaki sposób można, wykorzystując cele, kryteria sukcesu i informacje zwrotne pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie warsztatu uczestnicy pracują z opisem przypadku, wykorzystujemy specjalnie przygotowane filmy pokazujące przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, symulujemy rozmowy w gniazdach.

 

Uczestnicy będą wiedzieli, które elementy oceniania kształtującego można wykorzystać w pracy wychowawczej z indywidualnym uczniem. Dowiedzą się, jak pomóc uczniowi zaplanować jego cele i kryteria sukcesu oraz w praktyce sprawdzą, jak skutecznie przeprowadzać z uczniem rozmowy planujące zmiany oraz monitorujące jej przebieg. Zaplanują wykorzystanie tej metody w swojej praktyce wychowawczej.

 

Poruszane zagadnienia:

  • jak wykorzystywać cele, kryteria sukcesu i informację zwrotną w pracy wychowawczej;
  • efektywne określanie celów zmiany zachowania;
  • arkusz „Plan Działania” i sposoby jego wykorzystania;
  • sposoby wspierania ucznia w określaniu jego własnych celów i kryteriów;
  • sposoby prowadzenia rozmowy z uczniem, w której monitorujemy zmiany zachowania.

 

Pełen opis szkolenia znajduje się tutaj.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy