NOWY ROK SZKOLNY Z WARSZTATAMI SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ!


 

Miło nam rozpocząć kolejny rok szkolny wspólnie z Wami. Mamy nadzieję, że nasza oferta dla rad pedagogicznych na rok 2018/19 okaże się interesująca i że zechcecie z nami współpracować wybierając szkolenia najbardziej adekwatne do potrzeb szkoły oraz zapraszając nas do swoich szkół.

 

Oferujemy warsztaty dotyczące oceniania kształtującego, dzięki którym od 2000 roku tysiące szkół w kraju zapoznało się ze strategiami i metodami OK-eja, niezmiennie cieszące się dużym powodzeniem, czyli:

 

WARSZTATY NA TEMAT OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO:

 

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Ocena pomagająca się uczyć

Dobra lekcja z OK

OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Pisemna informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

 

Proponujemy również inne szkolenia – pełna oferta szkoleń WSUS, spośród, których szczególną uwagę zwracamy na warsztaty:

 

Jak zadawać dobrą pracę domową?

 

Czy zadawać prace domowe, czy nie? Jeżeli zadawać, to kiedy i jakie prace? Czy prace domowe spełniają nasze oczekiwania - nasze czyli nauczycieli? Jak oceniać i czy oceniać? W jaki sposób nauczyć uczniów samodzielnego zdobywania wiedzy? W trakcie warsztatu stawiamy sobie te pytania i szukamy na nie odpowiedzi. Więcej o szkoleniu

 

Profil szkoły

 

Jaka jest nasza szkoła w różnych obszarach i jakie mamy na to dowody? Co w pracy szkoły jest ważne dla naszej grupy odniesienia (uczniowie, nauczyciele, rodzice, obsługa szkoły)? Co widać z naszego punktu widzenia? Jakie są mocne strony i problemy naszej szkoły? Więcej o szkoleniu

 

Metoda projektu na lekcji

 

Projekt jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania: motywuje uczniów, uwalnia ich kreatywność, pozwala na podejmowanie decyzji. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. Szkolenie przygotowuje nauczycieli do realizacji elementów podstawy programowej metodą projektu. Nie jest to warsztat, który uczy przygotowania wniosku projektowego. Więcej o szkoleniu

 

Zapraszamy do kontaktu z nami: 

warsztaty_sus@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 221