"Ocena pomagająca się uczyć" w gimnazjum


Ocena rozwojowa dla ucznia stała się faktem popartym przepisami prawa. Dlatego też Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 26 w Gdańsku w dniach 13-14.11.15 ćwiczyła swoje umiejętności formułowania takiej oceny na warsztatach pt. „Ocena pomagająca się uczyć”.

Szkolenie było wprowadzeniem do stosowania oceny rozwojowej dla ucznia w oparciu o czteroelementową informację zwrotną. Początkowo nauczyciele sceptycznie podchodzili poszczególnych strategii oceniania kształtującego, na domiar złego wiejący za oknami wicher (10 w skali Beauforta) nie nastrajał przyjaźnie. Jednak w miarę upływu czasu atmosfera na warsztatach zmieniła się w pełną twórczego zaangażowania i przyjaznych fluidów, szalejących miedzy pracującymi trójkami, czwórkami i innymi –ami, pracę nad formułowaniem oceny rozwojowej.

Szaleńcza praca w piątkowe popołudnie i sobotni poranek zapewne przełoży się na efektywne stosowanie w tej szkole informacji zwrotnej, bo przecież jak stwierdzili niektórzy z uczestników: „ocena (wyrażona stopniem) nie jest najważniejsza, ale nauczenie ucznia” oraz to, że: „ważne jest, że ciągle mogę coś w swojej pracy zmieniać”.

Relacja: Katarzyna Wejnert, trenerka SUS prowadząca warsztaty

Warsztaty: Ocena pomagająca się uczyć w gimnazjum - część I i II

Termin: 13 i 14 listopada 2015 roku

Szkoła: Gimnazjum nr 26 w Gdańsku im. Jana III Sobieskiego

Przeczytaj opis szkolenia