Ocenianie kształtujące bardziej wymierne


Nauczyciele z Zespołu Szkół „Omega” im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach rozpoczęli rok 2015 szkoleniem „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela- I etap”. Warsztaty odbyły się 9 stycznia 2015 roku, a wzięło w nich udział 21 osób.  

Uczestniczący w warsztatach nauczyciele z zaangażowaniem poznawali podstawy oceniania kształtującego - formułowali cele w języku ucznia, kryteria oceny oraz redagowali pierwsze informacje zwrotne do prac uczniów. Widzieli zasadność precyzyjnego planowania lekcji i budowania współodpowiedzialności uczniów za proces uczenia się.  Chętnie dyskutowali, a ich wypowiedzi świadczą o tym, że rozumieją istotę OK i doceniają ten sposób pracy z uczniem.  

W swoich wypowiedziach wymieniali wiele pozytywów wynikających z wprowadzenia OK:  

„OK pozwala bardziej świadomie uczyć poprzez dołączenie nowej koncepcji metodycznej. Kluczową zaletą jest nacisk położony na percepcję ze strony ucznia, podane celów uczenia się w języku ucznia.”

„To, co robiłam intuicyjnie, zacznę robić świadomie z przekonaniem o skuteczności i jasności kierunku uczenia uczniów. Uczniowie będą lepiej rozumieć przekazywane im treści i będą mieli większą świadomość, co jest najważniejsze.”

„Myślę, że będę starał się wprowadzać elementy OK do mojej pracy. Uważam, że daje ono szansę na od biurokratycznienie szkoły, postawienie właściwych celów jej istnienia, nada właściwą hierarchię wartości.”

Wszyscy uczestnicy szkolenia zadeklarowali wprowadzenie celów i kryteriów na swoje lekcje oraz wyrazili chęć uczestniczenia w drugim etapie szkolenia. Trzymam kciuki za ich sukces i życzę ciekawych lekcji z OK oraz satysfakcji z pracy w klasie.

Więcej o szkoleniu „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela- I etap” można przeczytać tutaj.

                                                                              Prowadząca, Agata Ligęza, trenerka CEO