Ocenianie kształtujące dla najmłodszych


Tysiące nauczycieli w Polsce przekonało się już, że ocenianie kształtujące wspiera uczniów w uczeniu się. Zastanawiacie się, jak pomóc najmłodszym uczniom polubić szkołę i naukę od pierwszego dzwonka? Jak oceniać w klasach zerowych, aby pomóc dzieciom się uczyć? 

Dla nauczycieli uczniów klas zerowych (ze szkół i przedszkoli) przygotowaliśmy specjalne warsztaty dostosowane do nauczycieli uczniów uczących się czytać.

 

 Pytania i zagadnienia poruszane na szkoleniach:

  • Jakie techniki oceniania kształtującego warto stosować w klasach zerowych?
  • Jaki wpływ na dziecko ma chwalenie i krytykowanie go?
  • Dlaczego warto określać cele uczenia się z dziećmi?
  • Dlaczego określamy kryteria sukcesu?
  • Jakiej informacji potrzebuje dziecko, aby pomagała mu  ona się uczyć?
  • Jakiej informacji o postępach dziecka potrzebują jego rodzice?
  • Metoda projektu edukacyjnego jako sposób uczenia się uczniów we współpracy, oraz wykorzystanie metody do realizacji wybranych fragmentów podstawy programowej podczas lekcji.