Ocenianie kształtujące w Siemianowicach Śląskich


19 listopada 2016r. w SP w Siemianowicach Śląskich odbyło się szkolenie „OK w pracy nauczyciela" - I etap. Celem szkolenia było poznanie przez nauczycieli wartości oceniania kształtującego i możliwości wykorzystania go w pracy z uczniami.

 

Nauczyciele już od pierwszej aktywności z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach warsztatowych. Dobra atmosfera towarzyszyła nam do końca szkolenia.

 

Uczestnicy dokonali refleksji dotyczącej wykorzystania elementów oceniania kształtującego w swoim nauczaniu. Następnie krok po kroku dobudowywali do własnych, sporych już doświadczeń, wiedzę i umiejętności związane z pracą z celami i kryteriami sukcesu. Uczestnicy poznali także podstawowe informacje dotyczące informacji zwrotnej oraz dokonali refleksji nad możliwością stosowania IZ na swoim przedmiocie. Udało nam się również stworzyć bazę argumentów mających na celu przekonanie rodziców do oceny kształtującej.

 

Myślę, że dobrym posunięciem było skupienie uwagi nauczycieli na związku pomiędzy kryteriami, a budowaniem zadań edukacyjnych. To wartość dodana smiley

 

Podczas całego warsztatu nauczyciele mieli możliwość indywidualnej refleksji dotyczącej własnej gotowości do włączenia oceniania kształtującego do własnej praktyki nauczycielskiej.

Podsumowując szkolenie nauczyciele pisali m.in.:

  • „Szkolenie poszerzyło wiedzę dotyczącą OK. oraz utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto w dalszym ciągu korzystać z OK. w pracy z uczniami”,
  • „Szkolenie jest bardzo pomocne, trenerka dostosowuje się do "poziomu zaawansowania" grupy w temacie, jest praktyczne, a nie tylko teoretyczne.”
  • „Nienarzucający, spokojny sposób przekazu, bez wrażenia "wyższości" mentora.”
  • „Polecę, ponieważ wiele nowych wiadomości można z tego szkolenia wynieść i zastosować na lekcjach.”

Życzę nauczycielom powodzenia i konsekwencji w działaniach!

Trenerka – Iza Jaskółka-Turek

 

 

 

Relacja: Izabela Jaskółka-Turek – trenerka SUS prowadząca warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela" - etap I

Termin: 19 listopada 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia