"OK-obserwacja" jest OK ;)


7 maja 2016 r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko odbył się warsztat pt. „OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)”, który dotyczy jednej z najbardziej efektywnych Praktyk Pracy Nauczycieli. Uczestniczyli w nim nauczyciele z wszystkich podległych placówek razem z p. Dyrektor. Grupa była tak liczna, że pracowano w dwóch zespołach. Mimo długiego czasu trwania szkolenia wszyscy aktywnie brali udział w kolejnych ćwiczeniach.

 

W czasie warsztatu uczestnicy pracowali indywidualnie, w parach oraz w grupach. Nauczyciele poznawali zasady OKO oraz formułę informacji o lekcji, która ma miejsce po OK-obserwacji, przećwiczyli ją w praktyce w ramach symulacji oraz wstępnie zaplanowali obserwacje swoich lekcji (przedmiot obserwacji, osoba obserwatora). Ustalony został plan ewentualnego wdrożenia obserwacji w szkole. Podczas szkolenia zastanawiali się, dlaczego warto obserwować lekcje koleżanek i kolegów.Całość została zakończona podsumowaniem i refleksją, że OK-obserwacja jest OK ;) Z wypowiedzi poszczególnych osób wynika, że podejmą próbę wykorzystania obserwacji koleżeńskiej do refleksji i rozwoju własnego warsztatu pracy. Oto niektóre z nich:

 • „Dobrze jest doskonalić swój warsztat pracy. OK-obserwacja myślę, że mi w tym pomoże.”
 • „Zaproszę do siebie koleżanki i liczę na cenne „wskazówki”. Sama będę się starała dawać takie „prezenty”.”
 • „Chętnie skorzystam z propozycji moich kolegów i koleżanek dotyczących mojej pracy.”
 • „Znając zasady łatwiej poprosić/zaprosić kogoś do siebie na obserwację i nauczyć się wiele z przeprowadzonych zajęć.”
 • „Pozwoli na zwiększenie efektywności nauczania.”
 • „Pomoże podnieść poziom mojej pracy.”
 • „Metoda pomaga w refleksji nad swoją pracą.”
 • „Zmobilizuje do spojrzenia na nowo na swoją pracę.”
 • „Zwrócenie większej uwagi na mocne i słabe strony procesu dydaktycznego.”
 • „Dzięki OK-obserwacji można dowiedzieć się, co można poprawić w swojej pracy.”
 • „Pozwoli mi się rozwijać.”

 

Życzymy nauczycielom powodzenia i konsekwencji w działaniach!

 

Izabela Jaskółka-Turek i Aleksandra Cupok

 

 

Relacja: Izabela Jaskółka-Turek i Aleksandra Cupok – trenerki SUS prowadzące warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztaty: „OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)”

Termin: 7 maja 2016 roku

Szkoła: Zespół Szkół Gminy Izbicko

Przeczytaj opis szkolenia