OK w Zakopanem


30 maja 2017 w Zakopanem odbyła się Konferencja na temat: „Ocenianie kształtujące – budowanie partnerstwa     w uczeniu się’’.

Organizatorem konferencji był Burmistrz Miasta Zakopane i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Inicjatorką konferencji była Pani dyrektor Elżbieta Konopka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem. W imieniu Organizatorów uczestników spotkania powitała pani Naczelnik Wydziału Oświaty – Zofia Kiełpińska.

Uczestnikami byli nauczyciele (ponad 100 osób) i dyrektorzy szkół z Zakopanego i okolic.

W trakcie konferencji Jacek Strzemieczny poprowadził wykład „Dlaczego OK?” a Danuta Sterna prezentację warsztatową nt. „Ocenianie kształtujące w edukacji”.

W panelu dyskusyjnym na temat oceniania kształtującego oraz OK zeszycie jako metodzie budowania partnerstwa w uczeniu się uczestniczyli pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3. Podczas panelu mama dziecka z zespołem Aspergera przekonywała słuchaczy, że OK zeszyt pomaga jej dziecku się uczyć.

 

W kuluarach konferencji można było obejrzeć wystawę OK zeszytów, prowadzonych przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Specjalnym wydarzeniem było wręczenie niemieckojęzycznej wersji OKmiksa, Marlenie Kałużniak z SP nr 3 w Zakopanem. Marlena Kałużniak i Beata Konstanty (nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum nr 6 w Jaworznie) dokonały tłumaczenia na język niemiecki OKmiksa, którego autorką jest Danuta Sterna.