Podsumowanie maja w Warsztatach


Miesiąc maj mamy już za sobą i możemy go podsumować w następujący sposób: szkolenia z oceniania kształtującego nadal wiodą prym.

Najczęściej zamawiane było szkolenie pt. „Ocenianie kształtujące - szkolenie informacyjne” – zamówiło je osiem szkół, w tym jedna szkoła dla swojej dużej rady pedagogicznej (były to dwie grupy nauczycieli). Szczegółowe informacje na temat tego szkolenia można znaleźć tutaj. Cztery szkoły wybrały temat „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - etap II” jako dopełnienie wiedzy z zakresu oceniania kształtującego. Dwie szkoły zamówiły szkolenie z „Dobrej lekcji z OK”, a pojedynczo zamawiane były następujące tematy: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - etap I”, „OK-obserwacja koleżeńska”, „Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?” oraz „Jak motywować uczniów do nauki?”. Wszystkie opisy szkoleń znajdują się w naszej zakładce OFERTA.

Tym razem aż 14 szkół było szkołami z miejscowości mniejszych, poniżej 20 tyś. mieszkańców. A jedynie 4 z miejscowości dużych.