Podsumowanie roku 2015 w Warsztatach SUS


Rok 2015 to szczególny rok dla Warsztatów SUS. Z każdym miesiącem przybywało zamówień na szkolenia, co oznacza, że coraz więcej szkół jest świadomych swoich działań i drogi edukacyjnej, jaką chcą podążać. Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli, wprowadziliśmy nowy temat: "Ocena pomagająca się uczyć" na różnych poziomach edukacyjnych - więcej szczegółów można znaleźć tutaj. Przeszkoliliśmy dodatkową grupę trenerów, dzięki czemu jesteśmy bardziej elastyczni w ustalaniu terminów i miejsc szkoleń. Wprowadziliśmy nowy cennik Warsztatów, dzięki czemu stały się one bardziej dostępne dla mniejszych szkół. Porównując zgłoszenia w poszczególnych miesiącach roku 2015, wniosek jest jeden, było ich znacznie więcej, niż w roku 2014. Rok 2014 to 412 warsztatów, a rok 2015 to aż 448 warsztatów (w tym dwie specjalne prezentacje na zamówienie).

Najczęściej zamawianymi tematami były oczywiście te z oceniania kształtującego, co pokazuje poniższy wykres:

Jak wynika z wykresu, dużą popularnością cieszyły się również tematy z zakresu metod dydaktycznych i szkolnych relacji. Pełną ofertę Warsztatów Szkoły Uczącej Się można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia także w tym roku. Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną.

Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia), zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem. Wychodzimy Państwu naprzeciw i czekamy na Państwa zgłoszenia na dowolny termin. Na podstawie przesłanego do nas formularza zgłoszeniowego oraz informacji o dacie szkolenia umawiamy dla Państwa trenera, który przyjeżdża do Państwa placówki (lub innego miejsca wskazanego na szkolenie) i przeprowadza warsztaty.