Pomóż najmłodszym zakwitnąć!


 

Na specjalne życzenie nauczycieli klas zerowych przygotowaliśmy szkolenie z zastosowania oceniania kształtującego w pracy z najmłodszymi uczniami.

 

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie można zgłosić się na dwa sposoby:

1. nauczyciele klas zerowych w przedszkolu i szkole z jednej placówki lub z różnych placówek. W takim przypadku szkolenie zamawia gmina lub organ prowadzący placówki. W szkoleniu może brać udział minimum 15, a maksimum 30 nauczycieli,

2. nauczyciel może zgłosić się samodzielnie. Termin szkolenia dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie odbędzie się we Wrocławiu 15 września 2017 roku. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy minimum 15 chętnych. Chętnych prosimy o wysłanie chęci uczestnictwa na adres wsus@ceo.org.pl do dnia 30 sierpnia 2017.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 4 godziny zegarowe

 

Cel szkolenia:

  • Jak stosować ocenianie w klasach zerowych, aby pomogło uczyć się dzieciom?

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy znają warunki, jakie powinna spełniać ocena, aby pomagała dziecku się uczyć. Potrafią określać cele i kryteria sukcesu do zadań wykonywanych przez dzieci w klasach zerowych. Wiedzą, jakich informacji potrzebują rodzice na temat postępów swoich dzieci. Potrafią skonstruować informację zwrotną o pracy dziecka dla rodziców i dziecka.

 

Poruszane zagadnienia:

  • Jakie techniki oceniania kształtującego warto stosować w klasach zerowych?
  • Jaki wpływ na dziecko ma chwalenie i krytykowanie go?
  • Dlaczego warto określać cele uczenia się z dziećmi?
  • Dlaczego określamy kryteria sukcesu?
  • Jakiej informacji potrzebuje dziecko, aby pomagała mu  ona się uczyć?
  • Jakiej informacji o postępach dziecka potrzebują jego rodzice?

Koszt szkolenia:  220 zł. Dla dyrektorów nie mających nadanego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.