Reintegracja klasy po okresie zdalnego nauczania


Po bardzo długim czasie lockdownu i nauczania zdalnego uczniowie i nauczyciele przechodzą do nauczania stacjonarnego. Stworzyliśmy nową wersję warsztatu, w którym chcemy pomóc wychowawcom wypracować najlepsze działania w tej sytuacji.
 
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów szkół na warsztat online, którego celem jest wsparcie wychowawców w procesie odbudowywania relacji między uczniami w klasie i odtwarzania poczucia wspólnoty klasowej.
 
Po dwugodzinnym szkoleniu uczestnicy:
  • Potrafią określić najważniejsze elementy sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic wracających do nauczania w szkole po długiej przerwie.
  • Poznają strategie pracy wychowawcy służące reintegracji klasy.
  • Określą swoje cele pracy wychowawczej z klasą na najbliższy czas.
 
Prowadzący szkolenie to trenerzy "Szkoły uczącej się", nauczyciele praktycy.
 
Więcej informacji i zapisy na warsztaty: https://sus.ceo.org.pl/.../jak-reintegrowac-klase-po...