Rekordowy listopad


Listopad 2014 roku był rekordowy pod względem liczby szkoleń, które przeprowadzili trenerzy SUS w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych. Odbyło się 78 warsztatów.

Najchętniej wybierane szkolenia to te, które przybliżają ideę OK: "Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - I etap", "Ocenianie kształtujące - szkolenie informacyjne" oraz szkolenie "Dobra lekcja z OK".

 

 

Opowiada trenerka CEO, Agata Ligęza, która 10 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie prowadziła szkolenie „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - I etap”. Uczestniczyło w nim 27 nauczycieli.

Zaczynaliśmy od podstaw, ale uczestnicy bardzo szybko docenili wartość tej metody. Byli zachwyceni ciekawymi celami w języku ucznia, np. z przyrody. Od razu zauważyli, że chociaż mówią uczniom o swoich wymaganiach, praca z kryteriami sukcesu pozwoli robić to systematyczniej i precyzyjniej. Nawet informacja zwrotna, mimo tego, że dostrzeżono jej czasochłonność, wzbudziła zainteresowanie Rady Pedagogicznej. Powstały pierwsze konspekty z elementami oceniania kształtującego. Na koniec zaplanowano, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy na lekcjach pojawią się cele w języku ucznia, a następnie kryteria sukcesu. Większość uczestników szkolenia wyraziła chęć uczestniczenia w kolejnym szkoleniu o OK.

„Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - I etap” to szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają trzy podstawowe elementy oceniania kształtującego (cele uczenia się, kryteria sukcesu i informacja zwrotna). Uczestnictwo w warsztatach pomaga szkołom wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i planować dalsze szkolenia w tym kierunku.