Spójna strategia motywowania uczniów


11 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy odbyło się szkolenie „Jak motywować uczniów do nauki”. Uczestniczyło w nim 25 nauczycieli, którzy spotkali się, by poznać filary atmosfery sprzyjającej uczeniu się oraz techniki angażujące uczniów. Podczas szkolenia nauczyciele dzielili się także własnym doświadczeniem w stosowaniu technik motywujących uczniów oraz zastanawiali się czym charakteryzuje się zmotywowany uczeń.

Podczas szkolenia nauczyciele pracowali w grupach przedmiotowych planując pracę z wybranymi technikami w konkretnych klasach. Podkreślali, że dzięki temu wypracowali spójną strategię pracy w konkretnych klasach i grupach przedszkolnych. „Jeśli pozostali nauczyciele będą konsekwentnie wprowadzać wspólnie ustalone metody liczę na dużą poprawę jakości pracy w szkole" –podsumowała szkolenie jedna z uczestniczek.

Nauczyciele, zapytani czy poleciliby to szkolenie swoim koleżankom/kolegom, zgodnie odpowiadali, że tak. Mówili, że poznali ciekawe, warte wykorzystania techniki oraz konkretne rozwiązania problemów. „Będę stosować poznane metody, co na pewno ułatwi zarówno mi pracę z dziećmi, jak i dzieciom uczenie się” – stwierdziła po szkoleniu jedna z nauczycielek.

Szkolenie prowadziła trenerka Szkoły Uczącej Się, Iza Jaskółka-Turek.