Trenerzy na czele uczących się


W pierwszą sobotę grudnia 24 trenerów i trenerek programu SUS wzięło udział w spotkaniu, którego celem było przygotowanie się do prowadzenia warsztatu „Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela" etap I. Warsztat ten ma na celu przybliżenie w szkole koncepcji ocenienia kształtującego, pracy z celami, kryteriami sukcesu.

 

Warsztat prowadzili autorzy szkolenia – Jacek Strzemieczny i Michał Szczepanik. W pierwszej części uczestnicy poddali refleksji szkolenia dotyczące oceniania kształtującego, które wcześniej prowadzili, odnosząc je do nowej koncepcji przygotowanego dla szkół warsztatu. Wspólnie opracowano listę tych elementów, które sprawdzają się podczas prowadzonych zajęć. Druga część spotkania poświęcona była analizie warsztatu „OK w pracy nauczyciela" – etap I. Uwagami na jego temat dzieliły się osoby, które warsztat prowadziły już wielokrotnie. Wspólne omówienie modułów szkolenia pozwoliło dostrzec elementy, które będą wymagać szczególnej uwagi prowadzącego oraz tak ukierunkować jego pracę, by uczestnicy i uczestniczki, jak najpełniej osiągnęli założony cel.

 

 

Relacja: Michał Szczepanik – prowadzący i trener SUS prowadzący warsztaty

Zdjęcia i redakcja: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” – etap I

Termin: 3 grudnia 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia

 

 

*************************************************************************

 

 

Trenerzy w programie SUS lubią uczyć się w grupie, co potwierdzili podczas sześciogodzinnego spotkania 3 grudnia w Warszawie. Było ono okazją do pracy nad warsztatem „Metoda projektu na lekcji" adresowanym do rad pedagogicznych szkół wszystkich poziomów. Uczestnicy spotkania poznali treść warsztatu wcielając się w rolę jego odbiorców, aby móc z tej perspektywy spojrzeć na zawartość merytoryczną szkolenia i na sposób wsparcia nauczycieli, którzy uczą się stosowania tej metody w pracy z uczniami.

 

Warsztat służył podzieleniu się praktyką nauczycielską z realizacji projektów edukacyjnych w szkole. Był też okazją do wymiany doświadczeń trenerskich dotyczących prowadzenia szkolenia na temat "królowej" wśród metod nauczania – projektu edukacyjnego. Wspólna nauka zaowocowała wieloma pomysłami udoskonalenia pracy trenerskiej.

 

Nie byłoby tych efektów, gdyby nie atmosfera wzajemnego zrozumienia, życzliwości, współpracy i nauki przez zabawę stworzona przez zespół trenerski, który stale dba o relacje i więzi.

 

Zdaniem trenerów uczenie się w zespole jest przyjemnością i przynosi wiele satysfakcji, dlatego chcemy spotykać się w przyszłości na podobnych warsztatach.

 

 

Relacja: Małgorzata Ostrowska – prowadząca i trenerka SUS prowadząca warsztaty

Zdjęcia i redakcja: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Metoda projektu na lekcji”

Termin: 3 grudnia 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia