Warsztat "OK w pracy wychowawczej z uczniem"


11 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne szkolenie dla trenerów SUS. Spotkanie prowadził Tomasz Kołodziejczyk, ekspert SUS ds. rozwoju trenerów.

Tym razem pracowaliśmy nad warsztatem „OK w pracy wychowawczej z uczniem”. Trenerzy SUS przygotowywali się do prowadzenia nowego warsztatu dla Rad Pedagogicznych, w którym uczymy, jak wykorzystywać elementy Oceniania Kształtującego w pracy wychowawczej z indywidualnym uczniem. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak pomagać uczniowi w określaniu celu zmian w zachowaniu, określać do tych celów kryteria sukcesu oraz używać schematu informacji zwrotnej jako samooceny służącej monitorowaniu zmian? Takie działania ćwiczyliśmy na tym warsztacie, wykorzystując także elementy Dialogu Motywującego oraz filmy pokazujące rozmowy z uczniami. Refleksja trenerska obejmowała własne doświadczenia prowadzenia takich rozmów oraz trudności mogące pojawić się przy prowadzeniu zajęć. 

Nieustannie pracujemy nad tym, jak efektywniej pomagać Wam w rozumieniu i wykorzystywaniu Oceniania Kształtującego rozwijając równocześnie własną praktykę nauczania i budowanie dobrych relacji z uczniami!